013 33 13 26 13 - 14

خال بردارى با آر اف سرجيكال

• بدون خونريزى و درد •بدون اسكار ( جوشگاه) •تنها در ظرف چند دقيقه •با كمترين مراقبتهاى پس از درمان

دیدگاه (0) به اشتراک بگذارید:

security code