013 33 13 26 13 - 14

رفع خال و میخچه و زگیل در کلینیک زیبایی دکتر فیاض مقدم با دستگاه آر.اف سرجیکال

در این روش زمانیکه پروب دستگاه روی بافت بدن بیمار قرار میگیرد مقدار کمی انرژی الکتریکی وارد بافت میشود و حرارت زیادی در بافت ایجاد می نماید که باعث سوخته شدن بافت و خشک شدن آن و یا باعث تبخیر سلول های بافت موردنظر خواهد شد. در نتیجه یک برش بدون خونریزی در بافت مذکور انجام میشود.

برش الکتریکی دستگاه برخلاف برش های مکانیکی مانند تیغ های جراحی به بافت های مجاور ناحیه ی موردنظر صدمه نخواهد زد و نیازی به اعمال فشار روی بافت موردنظر نیست.

جالب است بدانیم که برش در بافت های خشک تر مثل استخوان ها، غضروف ها و چربی ها باعث انعقاد و کربنیزه ی بیشتری خواهد شد که این امر در بافت های مرطوب مثل پوست، ماهیچه ها و ... اثرات به نسبت کمتری خواهد داشت.