013 33 13 26 13 - 14

رفع خال و میخچه و زگیل
رفع خال و میخچه و زگیل در کلینیک زیبایی دکتر فیاض مقدم با دستگاه آر.اف سرجیکال در این روش زمانیکه پروب دستگاه روی بافت بدن بیمار قرار میگیرد مقدار کمی انرژی الکتریکی وارد بافت میشود و حرارت زیادی در بافت ایجاد می نماید که باعث سوخته شدن ...

معرفی آراف سرجیکال (RF Surgical)
آراف سرجیکال RF Surgical آراف سرجیکال آخرین تکنولوژی در عرضه پزشکی و زیبایی برای  پوست و از بین بردن ضایعات پوستی می‌باشد. در روش‌های قدیمی برای از بین بردن ضایعات پوستی از چاقوی جراحی و کوتر (ایجاد حرارت) استفاده میشد. که هر یک از این روش‌های ...