013 33 13 26 13 - 14

معرفی
کمپانی آمریکایی کوترا فعالیت خود را در عرصه تولیدات پزشکی و زیبایی-درمانی در سال 2000 با تولید اندیاگ لانگ پالس آغاز نمود و انقلابی در زمینه لیزرهای پزشکی به وجود آورد. در سال 2014 سیستم اکسل اچ‌آر (الکس سرد) مجهز به دو طول موج الکس و اندیاگ آخرین تکنولوژی لیزر رفع موهای زائد و درمان ضایعات عروقی را به جامعه پزشکی و زیبایی جهان معرفی کرد.

هم اکنون لیزر الکس سرد کوترا برای اولین بار در رشت و استان گیلان در کلینیک زیبایی دکتر کورش فیاض مقدم آماده ارائه خدمات می باشد.

برای درک درست عملکرد لیزر و کاربرد آن در پزشکی بهتر است اشارهای به اصول برهم کنش لیزر و بافت انسان داشته باشیم. تمایی لیزرهایی که در زمینه پزشکی زیبایی به کار گرفته میشوند بر اساس نظریه فتوترمولیز انتخابی ساخته میشوند. طبق این نظریه هدف از تابش بیم لیزر گرم کردن بافت هدف است به طوری که بافتهای مجاور محافظت شوند.
انرژی بیم لیزری که به سطح پوست تابیده میشود به چهار طریق کلی میتواند در پوست تخلیه شود. انعکاس، تفرق، جذب و عبور.
• بخشی از انرژی بیم لیزر توسط سطح پوست منعکس میشود.
• میزانی از این انرژی قبل از رسیدن به بافت هدف توسط دیگر ارگانولهایی که در راه تابش بیم قرار دارند متفرق میشوند.
• مهمترین بخش، جذب انرژی توسط بافت هدف است. در واقع هدف از تابش بیم لیزر به سطح پوست جذب انرژی بیم توسط بافت هدف برای رسیدن به مقصود درمانی است.
• قسمتی از انرژی بیم هم با اینکه به بافت هدف میرسند اما از آن عبور میکنند و جذب نمیشوند.
تکنولوژی ساخت هندپیس در سیستم لیزر کوترا میزان انعکاس و تفرق بیم لیزر را تا حد بسیار زیادی کاهش داده، در نتیجه میزان انرژی بیم لیزری که توسط بافت هدف جذب میشود به مراتب افزایش یافته و این یعنی پاسخ کلینیکال سیستم لیزر نیز به حداکثر میرسد. تکنولوژی سپفایر پارالل کولینگ و گلد پلیت به کار رفته در هندپیس میزان انعکاس بیم لیزر پس از برخورد به سطح پوست را تقریبا از بین میبرد. تغییر امپدانس هوای بین پوست و سطح خروج لیزر از هندپیس باعث تفرق بیم لیزر در پوست میشود، اما همین تکنولوژی با متعادل کردن امپدانس میزان تفرق بیم را به صفر نزدیک کرده است.
یکی دیگر از فوائد این تکنولوژی جلوگیری از اثرات گلخانهای ناشی از تابش بیم لیزر در زیر اپیدرم است. در رفع موهای زائد بخشی از انرژی بیم لیزر پس از برخورد به بافت هدف منعکس شده و انرژی آن در زیر اپیدرم تخلیه میشود، اما این تکنولوژی این بخش از انرژی را به راحتی از سطح اپیدرم گرفته و مانع از ایجاد گرمای ناخواسته در سطح پوست میشود. همه این موارد در کنار هم میزان تاثیرپذیری بسیار افزایش داده و احتمال ریسک عوارض را از بین میبرد.


کمپانی کوترا پیشتاز و پایونیر لیزر اندیاگ در دنیاست. تکنولوژی تروپالس (پالس حقیقی) منحصرا در سیستمهای این کمپانی به کار رفته است. یک پارامتر تعیین کننده در درمان کلینیکال با یک سیستم لیزر پهنای پالس است. پهنای پالس مدت زمان تابش بیم لیزر به سطح پوست است. در تکنولوژی ترو پالس در زمان شروع تابش تا زمان توقف آن (پهنای پاس) سطح انرژی یکنواخت است، بدون نوسان یا کاهش و افزایش لحظهای آن. این شکل از تابش بیم آرزوی تمامی مهندسین ساخت تکنولوژی لیزر در تمام دنیاست. با این تکنولوژی میزان اثرگذاری لیزر در درمان کلینیکال به حداکثر میرسد و به همین دلیل در درمان ضایعات عروقی و جوانسازی با اندیاگ سیستم کوترا بهترین پاسخها گزارش شده است و بیشترین میزان رضایتمندی برای پزشکان را نیز داشته است.
تکنولوژی ریل تایم کالیبراسیون انرژی هر شات لیزر را در سطح تنظیم شده ثابت نگاه میدارد. کاواک و فایبر قدرتمند در کنار های پاور بودن سیستم کوترا اعتبار آن را میان جامعه پزشکان متخصص حوضه پوست و زیبایی افزایش داده و مطالعات کلینیکال بسیاری در خصوص درمان توسط این لیزر صورت گرفته است. سیستم کوترا در بسیاری از درمانهای مربوطه گلد استاندارد امریکا را دارد. تمام این فاکتورها در کنار هم این سیستم را به یک لیزر قابل اعتماد و توانمند در جامعه پزشکان تبدیل کرده است و از سوی دیگر بیشترین میزان رضایتمندی را برای بیماران به ارمغان آورده است.

خدماتی که توسط این لیزر در  کلینیک زیبایی دکتر کورش فیاض مقدم انجام می گردد.

لیزر موهای زائد با کمترین درد و بیشترین تاثیرگذاری در یک جلسه، برطرف کردن مویرگ های نا مناسب -برطرف کردن رگهاى عنکبوتى -برطرف کردن تار - برطرف کردن واریس سطحى پوست ، جوراب واریس و اسکلروتراپى - برطرف کردن رگهاى ریز روی پوست - برطرف کردن رگهاى نازک و ریز نا مناسب - ناهنجارى هاى ساختارى پوست  - برطرف کردن وریدهاى عنکبوتى قرمز و آبى و کبود - برطرف کردن رگهاى واریسى افزایش سن  بدون عمل جراحى 


به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code