013 33 13 26 13 - 14

از بین بردن خال و تتو در رشت توسط دکتر فیاض مقدم  

لیزر کیوسوییچ Nd:YAG طول موج 1064 و 532 نانومتر را تولید می‌کند. با تنظیم پهنای پالس این لیزر در اندازه بسیار کوتاه در حد 5 نانو ثانیه و ...