013 33 13 26 13 - 14


معرفی جوانسازی پوست توسط دکتر فیاض مقدم 

آر اف فرکشنال RF Fractional در رشت

آر اف فرکشنال جدیدترین روش جوانسازی در میان سیستم‌های زیبایی پوست به شمار می‌رود. امواج آر اف یا همان امواج رادیو فرکانسی از طریق سوزن‌هایی با ضخامت بسیار کم به درون پوست ...