013 33 13 26 13 - 14

تزریق بوتاکس (یکی از بهترین برند ها) در کلینیک دکتر کورش فیاض مقدم

امروزه در کشورهای اروپایی از ترکیبات تزریقی متعددی جهت رفع چروک یا افزایش حجم اعضای بدن استفاده می شود که متاسفانه در جامعه ما اطلاعات محدودی ...