در حال حاضر بهترین انتخاب موجود برای رفع موهای زائد لیزر الکس سرد کوترا می باشد

بهترین انتخاب با کمترین درد و بیشترین تاثیرگذاری در یک جلسه

توضیحات بیشتر را میتوانید در ویدئو های زیر مشاهده نمایید

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید: